"ช่วยกันรักษาสืบทอดไป ธรรมะเราได้มาจากพระพุทธเจ้า หน้าที่พวกเราต้องรักษาไว้ สืบทอดออกไป อย่าประมาทนะ ธรรมะอาจจะหายไปเมื่อไรก็ได้ " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ช่วงสอง

Direct download: 580808B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:38pm +07