"ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อน จิตจะเลิกเคลื่อน เพราะจิตเคลื่อนได้ด้วยอำนาจของโมหะ ชื่อว่าอุททัจจะ อุททัจจะนี้แพ้สติ เมื่อไรเกิดสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลส เมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่าน เมื่อนั้นความฟุ้งซ่านจะดับ เมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิจะเกิด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580808A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:26pm +07