"คำว่ามีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าอะไร เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือรูปธรรมกับนามธรรมนั้นเอง ไม่มีอย่างอื่น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580807A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:00pm +07