"อย่างแค่เราเห็นว่าร่างกายหายใจออก ร่างกายหายใจเข้า ใจเป็นคนดู อย่างนี้ก็เรียกว่าฆนแตกเหมือนกัน กายกับใจแยกออกจากกัน ก็จะเห็นว่าร่างกายถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราหรอก จิตเป็นคนดู ตอนแรกก็เห็นว่าจิตเป็นเรา ต่อไปก็เห็นว่าจิตนี้ก็บังคับไม่ได้" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580731.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:10pm +07