"ภาวนากันนะ ตั้งอกตั้งใจอย่าให้เสียชาติเกิด อย่าให้เสียใจทีหลังว่ามีโอกาสภาวนาแล้วไม่ได้ภาวนา ไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับการปฏิบัติธรรมหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 30 ก.ค. 58 B

Direct download: 580730B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:22pm +07