"ฝึกใจให้สงบ เรียกว่าสมถกรรมฐาน ฝึกให้ฉลาด เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ฉลาดคือรู้ความจริงของรูปนามกายใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 60 วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 A

Direct download: 580730A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:18pm +07