"มันไม่ใช่ว่าทำๆ ไปเถอะ ชาติหน้าแล้วจะดี มันดีต่อหน้าต่อตานี้แหละ ดีชาตินี้เดี๋ยวนี้... ถ้าเราลงมือทำเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศาลาลุงชิน วันที่ 19 ก.ค. 58

Direct download: 580719.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:58pm +07