"เวลาที่ใจเราเป็นธรรมดา มันไม่ได้ดัดแปลง ถ้าเราดัดแปลงไปแล้ว ทำให้ขรึมๆ อะไรอย่างนี้ เราก็ไม่ธรรมดา มันจะเห็นของเป็นธรรมดาไม่ได้ - ไม่เห็นธรรมะแล้ว ธรรมะเป็นของธรรมดานี่เอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 18 ก.ค. 58 A

Direct download: 580718A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:56pm +07