"อย่านั่งทิ้งเวลาเปล่าๆ หายใจไปรู้สึกตัวไป เวลาหมดตลอดเวลาไม่มีคืนมา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก 28 มิ.ย. 58

Direct download: 580628.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:02pm +07