"เทศน์ทุกวันก็คือการบ้านทั้งหมด ไม่ได้เทศน์ให้ฟังเล่นๆ นะ เทศน์เพื่อให้ไปทำ ทุกคำที่เทศน์ก็คือการบ้านทั้งนั้นล่ะ " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 15 พ.ค. 58 B

Direct download: 580515B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:59pm +07