"เวลาเดินจงกรมจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทัน จิตไหลไปอยู่ที่เท้า เท้ากระทบพื้นจิตไปอยู่กับเท้าเราก็รู้ทันอีก หัดรู้ไป รู้บ่อยๆ ตรงที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปสมาธิชั่วขณะก็จะเกิดขึ้น ฝึกทุกวันๆ ต่อไปมันเกิดเอง เกิดได้ถี่ขึ้นๆ จนกระทั่งจิตตัวรู้ทรงตัวอยู่ได้นาน... ...ถ้าเป็นผู้รู้ เจริญปัญญา เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันต้องได้อะไรบ้างล่ะถ้าจิตมันทรงตัวได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ช่วงสอง

Direct download: 580508B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:36pm +07