พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 59 วันที่ 18 เมษายน 2558

Direct download: 580418.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:34am +07