"ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถ้ารู้วิธีนะ แล้วขยันพอ ทนดูซ้ำแล้วซ้ำอีกทนไป เบื้องต้นก็ถือศีล 5 ไว้ก่อน ศีล 5 พอแล้ว ทุกวันฝึกในรูปแบบ แล้วก็ดูเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตธรรมดานี้เอง แยกรูปแยกนามให้ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 17 เม.ย. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580417B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13pm +07