"ถ้าเรายังทำวิปัสสนากรรมฐานกันได้ถูกต้อง ในเวลาไม่นานเราจะเข้าถึงธรรมะ ใช้คำว่าไม่นาน.. ถ้านาน ไม่ใช่หรอก เราจะเห็นต่อหน้าต่อตา เห็นความจริงของรูป เห็นความจริงของนาม เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามต่อหน้าต่อตานี่ จิตจะดื้อสักแค่ไหน " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 17 เม.ย. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580417A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:12pm +07