"อย่าไปรอดูนะ... การดูจิตดูใจห้ามไปรอดู ให้ความรู้สึกเกิดไปเลยแล้วค่อยรู้เอา ต้องกล้านะ ขี้ขลาดก็คอยเฝ้า... ไม่มีประโยชน์อะไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 12 เมษายน 2558 B

Direct download: 580412B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:41pm +07