"สุดท้ายก็แก่ไป ตายไปกับความว่างเปล่า ไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่ พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไร จะทำเพื่ออะไร จะทำอย่างไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๙ วันที่ 12 เมษายน 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580412A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:06pm +07