"ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ ความอยากไม่ให้มันมีแล้วมันต้องมี ก็เลยเป็นทุกข์ อยากให้มันหายเร็วๆ มันไม่หายเลยเป็นทุกข์ ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือตัวอยากนั่นแหละ สภาวะทังหลายมีอยู่ ไม่ได้ทำให้เราทุกข์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 11 เม.ย. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580411B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:11am +07