"การเรียนรู้สัจจะที่แท้จริงคิดเอาไม่ได้ เพราะความคิดนั้นปนเปื้อนด้วยความเชื่อเก่าๆ ของตัวเอง ขังตัวเองอยู่ในกรอบเก่าๆ วิธีที่จะเข้าถึงสัจจะได้ก็ลืมตาตื่นขึ้นมา ดูความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 11 เมษายน 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580411A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:02am +07