ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 15 มีนาคม 2558

Direct download: 580315.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:51pm +07