"วันนี้ยังมีธรรมะให้ฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟัง ประพฤติปฏิบัติให้ได้ ธรรมะไม่ได้ฟังเล่น ฟังแล้วต้องปฏิบัติ" ธรรมะเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี วันที่ 11 มี.ค. 2558

Direct download: 580311.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:18am +07