"เรียนกรรมฐาน ไม่ปกปิดสิ่งที่บกพร่องของตัวเองนะ คลี่ตัวเองฉีกหน้ากากตัวเองออกมาได้ถึงจะกล้าหาญ เข้าสู่ความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ถ้าเจ้าเล่ห์แสนกล อมพะนำ ซ่อนเร้น ภาวนายาก" ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ราชกรีฑาสโมสร (ธรรมะกลางเมือง 3) วันที่ 8 มีนาคม 2558

Direct download: 580308.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:43pm +07