"งงแล้วรู้ว่างงเป็นการเจริญปัญญานะ ได้บุญใหญ่ยิ่งกว่าใส่บาตรอีก เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศล เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นไม่ใช่กุศลแล้ว ดูแค่ง่ายๆ รู้เนื่อรู้ตัวไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

Direct download: 580222.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:26pm +07