"ดูตัวเองว่าจริตนิสัยของเราเหมาะกับกรรมฐานอะไร ไม่เลียนแบบคนอื่น ไม่ร่อนเร่ จับหลักการปฏิบัติให้แม่นแล้วเอาเวลามาปฏิบัติ อย่าเอาเวลาไปเที่ยวมากไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชวัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๓ ม.ค. ๕๘

Direct download: 580103.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:38pm +07