"นั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวัน จะไปสวรรค์ไม่ไปนิพพาน ถ้าเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์นั่นล่ะถึงจะไปนิพพาน" ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 1 มกราคม 2558 A

Direct download: 580101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:16pm +07