"ตั้งใจนะ 15 นาทีทำไมจะทำไม่ได้ วันหนึ่งเล่นอินเตอร์เน็ตมากกว่านี้อีก ถวายพระพุทธเจ้านะ ฝึกของเราไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 28 ธันวาคม 2557

Direct download: 571228.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:21am +07