"อย่ากลัวโง่นะ ที่คิดมากเพราะกลัวโง่ กลัวไม่รู้ ความคิดนั่นล่ะปิดบังความจริง ความคิดกับความจริงคนละอันกัน รู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องคิดมาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2557

Direct download: 571214.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44pm +07