"จุดสำคัญที่เราจะทำได้หรือไม่ได้ อยู่ที่เราพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพพอที่จะเดินปัญญาหรือเปล่า คือการฝึกสมาธิให้ถูกต้องนั่นเอง ให้มีคุณภาพเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆ หรือออกเห็นโน่นเห็นนี่" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2557

Direct download: 571213.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:43pm +07