"อัตตาตัวตนไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ต้องล้าง สิ่งที่ล้างคือล้างความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตน สร้างความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมา" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 ธันวาคม 2557

Direct download: 571212.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:42pm +07