"คำสอนในขั้นที่จะพ้นจากโลกเข้าไปสู่ขั้นโลกุตตรธรรม สอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นเลย ให้รู้ความจริงของทุกข์เท่านั้น คำว่าทุกข์ในความหมายของพระพุทธเจ้า หมายถึง รูปนาม ขันธ์ห้า กายใจของเรานี้คือตัวทุกข์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571206A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:31pm +07