"มันยากเพราะเราขี้เกียจดู นานๆ ดูทีหนึ่งแล้วเมื่อไรจะเห็นความจริง" พระธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 30 พ.ย. 57 B

Direct download: 571130B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:18am +07