"ทุกอย่างในชีวิตเรา ทำกรรมฐานได้หมดเลยถ้าทำเป็น... เราคอยสนใจคอยเรียนคอยรู้ไป นี่คือการเจริญปัญญา เรียกว่าการเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน บางคนเจริญปัญญาได้เฉพาะตอนอยู่ในสมาธิ ทำในรูปแบบ อยู่ในชีวิตจริงเจริญไม่ได้ เผอิญชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐาน" พระธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 29 พ.ย. 57 ช่วงสอง

Direct download: 571129B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:36pm +07