"พวกเราบางทีใจร้อน อยู่ๆ ก็อยากจะเรียนปฏิบัติเลย ไม่รู้หลัก อยากจะให้บอกให้นั่งสมาธิท่านี้ เดินท่านี้ อันนั้นเปลือกของการปฏิบัติ เรียกว่ารูปแบบ รูปแบบของการปฏิบัติเป็นตัวรอง ตัวหลักที่ต้องเรียนให้ได้คือ วิธีปฏิบัติ หลักของการปฏิบัติ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 29 พ.ย. 58 ช่วงแรก

Direct download: 571129A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:35pm +07