ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 สิงหาคม 2557

Direct download: 570824.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:37pm +07