ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 16 สิงหาคม 2557

Direct download: 570816.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:20pm +07