ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ช่วงสอง

Direct download: 570810B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:58pm +07