ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน แผ่นที่ 68 วันที่ 20 ก.ค. 2557

Direct download: 570720.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:11pm +07