ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕​ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570719B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:55pm +07