ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

Direct download: 570615.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:07pm +07