ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 8 มิถุนายน 2557

Direct download: 570608.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:58am +07