ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วันที่ 7 มิถุนายน 2557

Direct download: 570607.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:03am +07