ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 มิถุนายน 2557

Direct download: 570601.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13pm +07