ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

Direct download: 570531.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:23pm +07