ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัท เอสโซ่ (ไทย) จำกัด วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570521.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:37pm +07