ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ 66 วันที่ 18 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570518.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:43am +07