ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 27 เมษายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570427A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:28pm +07