ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ 25 เมษายน 2557 B

Direct download: 570425B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:58pm +07