ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๔ 25 เมษายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570425A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:56pm +07