ธรรมเทศนานอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 23 เมษายน 2557

Direct download: 570423.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:54am +07