ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ 19 เมษายน 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570419B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:54pm +07