ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ วันที่ 18 เมษายน 2557 B

Direct download: 570418B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:47am +07